समाचारको प्रभाव: गैंडाकोटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहयोग नपाएको गुनासो भन्ने शीर्षकको दृष्य हिजो राखेपछि आज अपाङ्ग जीवन पुनःस्थापना संस्था लाई ‘विपतमा हामी’ समूह द्धारा सहयोग गरिएको छ ।

२०७७ वैशाख २० गते १६:४० गैंडाकोट खबर